Funkcionalno ispitivanje sirene za uzbunjivanje

09.04.2018

Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj za provedbu i upravljanje projektom FRISCO 1, specifičnog cilja: smanjenje rizika od poplava u prekograničnim slivovima rijeka Dragonja, Kupa, Bregana, Sutla, Drava i Mura financirano je postavljanje i jedne sirene na području općine Žakanje i to u mjestu Žakanje.

Obavještavamo stanovništvo Općine Žakanje da će se funkcionalno ispitivanje sirene izvršiti u ponedjeljak, 09. travnja 2018. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

U to vrijeme u više će se navrata čuti signali za uzbunjivanje kao i govorne poruke koje će se u sklopu ispitivanja emitirati sirenom.