Financiranje udruga iz Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu

01.03.2018

Prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga

Godišnji plan raspisivanja natječaja

Odluka o načinu raspodjele sredstava

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini objavljen je na linku:
http://www.opcina-zakanje.hr/1/v/109/Javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-na-podrucju-opcine-Zakanje-u-2018.-godini