Jednostavna nabava- E-JN-07/18- Usluge vanjskog stručnjaka

28.02.2018

Temeljem članka 8. i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Žakanje, 06/17 i 01/18) dana 28. veljače 2018. godine Općina Žakanje objavljuje

Poziv na dostavu ponuda

za usluge vanjskog stručnjaka za aktivnosti upravljanja projektom te pripreme i provedbe aktivnosti javne nabave

za potrebe provedbe projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Žakanje", referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0047


Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda