Natječaji

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda

Javni natječaj za prijem u službu namještenika domar-ložač-dostavljač-vozač

Natječaj vrijedi od 27.09.2019. do 04.10.2019.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto namještenika domara-ložača-dostavljača-vozača

Privola

Obrazac izjave

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništu Općine Žakanje

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda

Javni natječaj za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje

08.03.2018

Na temelju odredbi članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 43. Stat

Saznajte više »


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini

01.03.2018

Općinski načelnik Općine Žakanje raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini.

Udruge mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: 

 1. Razvoj sporta i rekreacije

Saznajte više »


Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda

19.12.2017

1. Prodaje se poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Sračak u naselju Mošanci, i to zemljište oznake k.č.br. 2927/1 površine 421 m2.

2. Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne

Saznajte više »


Zapošljavanje u Programu javnih radova

23.11.2017

Općina Žakanje raspisla je Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u programu javnih radova koji je objavljen na stranicama HZZ-a "Burza rada", a otvoren je od 23. studenog do 01. prosinca 2017. godine. U okviru javnih radova zaposlit će se 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci.

Po

Saznajte više »