Natječaji

JAVNI RADOVI 2017.

Općina Žakanje raspisla je Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u programu javnih radova koji je objavljen na stranicama HZZ-a "Burza rada", a otvoren je od 20. travnja do 28. travnja 2017. godine. U okviru javnih radova zaposlit će se 5 osoba na razdoblje od 6 mjeseci.

Zainteresirane osobe, koje ispunjavaju uvjete mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje.

U program javnih radova uključit ćemo osobe iz ciljane skupine 1., dakle slijedeće:

  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih      6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

 

Poslovi u okviru javnih radova obuhvaćaju aktivnosti na uređenju obala rijeke Kupe u svrhu razvoja lokalnog turizma, uređenje kapelica i župne crkve i njihovog okoliša u svrhu razvoja kulturne baštine žakanjskog kraja. Javne površine na koje se odnosi ovaj projekt su: cvjetnjaci, travnjaci, nogostupi, te nerazvrstane ceste i putevi. Projekt će razvijati lokalnu turističku i kulturnu baštinu žakanjskog kraja.

Obrazac PR- Prijava potrebe za radnikom

 


JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2017.

Općina Žakanje raspisala je javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2017. godini
Pozivamo sve udruge registrirane na području općine Žakanje, odnosno udruge koje nisu registrirane na području općine Žakanje, ali provode aktivnosti na na području općine Žakanje, odnosno članovi udruge imaju prebivalište na području općine Žakanje.
Projektne prijave podnose se na propisanim obrascima, a prema Uputama za prijavitelje.
Dodatne informacije dostupne su svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje, na telefon 047/757-836 ili na adresi e-pošte: a.srbelj.dehlic@opcina-zakanje.hr 
Prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga
Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje udruga u 2017. godini iz Proračuna Općine Žakanje
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Žakanje za 2017.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2017. godini
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa projekta
Obrazac Proračuna projekta
Izjave
Obrazac za ocjenu kvalitete projekta
Obrazac Ugovora o financiranju projekta
Obrazac za izvještavanje o provedbi projekta

1. razdoblje financiranja

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava
Poslovnik Povjerenstva za otvaranje prijava
Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja
Poslovnik Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 1. razdoblju financiranja


2. razdoblje financiranja

Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2. razdoblju financiranja


3. razdoblje financiranja

Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 3. razdoblju financiranja


4. razdoblje financiranja

Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja u 4. razdoblju financiranja
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 4. razdoblju financiranja

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda

19.12.2017

1. Prodaje se poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Sračak u naselju Mošanci, i to zemljište oznake k.č.br. 2927/1 površine 421 m2.

2. Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne

Saznajte više »


Zapošljavanje u Programu javnih radova

23.11.2017

Općina Žakanje raspisla je Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u programu javnih radova koji je objavljen na stranicama HZZ-a "Burza rada", a otvoren je od 23. studenog do 01. prosinca 2017. godine. U okviru javnih radova zaposlit će se 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci.

Po

Saznajte više »