Natječaji

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda

Javni natječaj za prijem u službu namještenika domar-ložač-dostavljač-vozač

Natječaj vrijedi od 27.09.2019. do 04.10.2019.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto namještenika domara-ložača-dostavljača-vozača

Privola

Obrazac izjave

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništu Općine Žakanje

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

16.05.2019

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 04/18) načelnik Općine Žakanje objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVN

Saznajte više »


Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za radno mjesto referent za računovodstvo i financije

16.05.2019

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA RAČ

Saznajte više »


Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za radno mjesto komunalni redar- poljoprivredni redar

16.05.2019

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR-

Saznajte više »


Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto komunalni redar-poljoprivredni redar

07.05.2019

Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu u Jed

Saznajte više »


Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto referent/ica za računovodstvo i financije

07.05.2019

Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu u Jed

Saznajte više »


Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela

07.05.2019

Temeljem odredbe članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18) načelnik Općine Žakanje,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Žak

Saznajte više »