Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi


 

1. Postupak jednostavne nabave E-JN-3

Predmet nabave: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje
Procijenjena vrijednost nabave: 600.000 kuna (PDV uključen)
Rok za dostavu ponuda: 24. travnja 2017. godine u 12,00 sati.
Poziv za dostavu ponuda
Prilog1- Troskovnik
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika

Odluka o odabiru ponude


2. Postupak jednostavne nabave E-JN-9

 Predmet nabave: Priprema dokumentacije za prijavu projekta "Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu" na natječaj u okviru mjere 4., podmjere 4.3., tipa operacije 4.3.3. " Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja
Procijenjena vrijednost: 115.000,00 kn (bez PDV-a)
Rok za dostavu ponude: 06. listopada 2017. godine u 12,00 sati
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
Poziv za dostavu ponuda
Obrazac 1. za dostavu ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru ponude

3. Postupak jednostavne nabave E-JN-8

Predmet nabave: Asfaltiranje prometnica u Poslovnoj zoni Žakanje
Procijenjena vrijednost: 184.000 kuna (bez PDV-a)
Rok za dostavu ponuda: 20. listopada 2017. u 12 sati
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
Poziv za dostavu ponuda
Obrazac 1. za dostavu ponude
Troškovnik

Odluka o odabiru ponude


 


Pregled sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi u 2017. godini

Odluka o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Izvješće o bagatelnoj nabavi u 2016. godini

Izvješće o bagatelnoj nabavi u 2015.godini