Urbanistički plan uređenja

Urbanističi plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo

Provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene za UPU Jurovo

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene za Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo

Programska polazišta i ciljevi izrade UPU-a Jurovo

Prilog II- Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okolišUrbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo

11.04.2018

Na temelju članka 109.stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13 i 65/17), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo (Službeni glasnik Općine Žakanje br. 3/17), te članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje br. 03/09

Saznajte više »


Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Jurovo

05.12.2017

U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Jurovo dana 06. prosinca započinje postupak Javne rasprave, te traje do 06. siječnja 2018. godine.

Javni uvid u Prijedlog UPU Jurovo za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe,

Saznajte više »


Obavijest o početku postupka javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Jurovo

29.11.2017

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 06.prosinca 2017. godine do 06. siječnja 2018. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlog UPU-a bit će izložen ja javni uvid u V

Saznajte više »