Dimnjačarski poslovi

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova- 2018-2023

07.12.2017

Općina Žakanje započela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. Obavijest o namjeri davanja koncesije obavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 06. prosinca 2017. godine. Ponude se mogu dostaviti na adresu Općina Žakanje, Žakanj

Saznajte više »