Proračun 2019.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.g.

Financijsko izvješće od 01.01. do 30.06.2019.g.

Financijsko izvješće od 01.01. do 30.06.2019.g. - konsolidirano

BILJESKE-PR-RAS ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30 LIPNJA 2019. GODINE

BILJEŠKE OBVEZE ZA ROZDOBLJE 01.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019.Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu

19.02.2019

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) objavljuje se

Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu
Nacrt Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

16.11.2018

Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu upućen je članovima Općinskog vijeća, a također je upućen na javno savjetovanje široj javnosti putem internetske i Facebook stranice Općine Žakanje ( http://www.opcina-zakanje.hr/1/v/157/Javno-

Saznajte više »