Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje

Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

22.10.2018

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, 20/18) Općina Žakanje izradila je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje, a kojeg je Općinsko vijeće usvojilo 07. lipnja 2018. godine.

Nakon &sc

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

17.05.2018

Temeljem članka  29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednom zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za  Općinu Žakanje (KLASA:320-02/18-01/2

Saznajte više »