Općinska priznanja i nagrade

Javna priznanja Općine su:

a)     Nagrada Općine Žakanje

b)    Plaketa Općine Žakanje

c)     Priznanje počasnog građanina Općine Žakanje.

Nagrada Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu.

Plaketa Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 14. ovog Statuta, značajne za Općinu.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva. Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom.

Osim javnih priznanja u smislu članka 13. ovog Statuta, za  pojedine prigode Općinsko vijeće  može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.


 Nagrade Općine Žakanje za 2018. godinu

09.04.2019

Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o dodjeli javnog priznanja Općine Žakanje za 2018. godinu i to: PAVLU GORIČANECU za osobiti doprinos u radu Kulturno umjetničkog društva Žakanje, osobito s mlađim naraštajima, u svrhu očuvanja tradicijske kulture i kulut

Saznajte više »


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2018. godinu

14.02.2019

Temeljem članka 13. i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu

godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2018. godinu

 1.&

Saznajte više »


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja

05.02.2018

Temeljem članka 13. i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje
 
J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2017. godinu

1

Saznajte više »