Aktualna savjetovanja

Javno savjetovanje o nacrtu Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanje

30.05.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 08-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-16, od 29. svibnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanjena javno savjeto

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Žakanje

12.03.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-14, od 25. veljače 2019. godine) o upućivanju nacrta Plana djelovanja civilne zaštite, objavljuje se

JAVNO SAVJETOVA

Saznajte više »


Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

14.02.2019

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Općine Žakanje“, broj 02/18), Odluke o izmjeni i dopuni Odl

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Žakanje

24.01.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-10 od 21. siječnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Žakanje objavljuje se&nbs

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o komunalnom redu

24.01.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-8, od 21. siječnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Odluke o komunalnom redu objavljuje se 

JAVNO SAVJETOVANJE o nacr

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Žakanje

24.01.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-6, od 21. siječnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Odluke o komunalnim djelatnostima objavljuje se 

JAVNO SAVJETOVAN

Saznajte više »