Aktualna savjetovanja

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

03.01.2019

Na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Općine Žakanje“, broj 02/18), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o i

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Žakanje za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

16.11.2018

Otvara se e-savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu i o Planu razvojnih programa Općine Žaknaje za razdoblje 2019.- 2021.

Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 16. studenog 2018. do 05. prosinca 2018

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

17.05.2018

Temeljem članka  29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednom zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za  Općinu Žakanje (KLASA:320-02/18-01/2

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

15.03.2018

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 320-01/17-01/6, Urbroj: 2133/18-03-18-15, od 15. ožujka 2018. godine) o upućivanju nacrta Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupa

Saznajte više »


Javna rasprava- Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

18.01.2018

Karlovačka županija, kao nositelj projekta, pokrenula je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje. Projektom se

Saznajte više »