Postupci javne nabave

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta- E-MV-02/18

07.05.2018

Općina Žakanje temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) objavljuje dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim

Saznajte više »